Nhà nghỉ Thủy Thạch

  • Phòng đơn: 250000
  • Phòng đôi: 350000
  • Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Việt Nam
  • Điện thoại: 0935.298.654
  • Email: vhtt-lyson@quangngai.gov.vn

TIỆN NGHI PHÒNG

PHÒNG ĐÔI

Có hai giường, điều hoà.

PHÒNG ĐƠN

Có một giường, có điều hoà.