Lăng chánh

LĂNG CHÁNH: Trong các truyền thuyết của người Chămpa, cá Voi được xem là một vị thần có khả năng cứu người bị nạn trên …

Lăng chánh Chi tiết »

Dinh Bà

DINH BÀ (Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh): Theo một số nhà nhiên cứu văn hóa dân dân cho biết đặc trưng nổi …

Dinh Bà Chi tiết »