BÁNH ÍT LÁ GAI CỦA LÝ SƠN Ở QUẢNG NGÃI THÌ PHẢI NÓI LÀ KHÁ ĐẶC BIỆT.

Bánh gai có ở nhiều nơi như Hải Dương, Nam Bộ. Nhưng bánh ít lá gai của Lý Sơn ở Quảng Ngãi thì phải nói …

BÁNH ÍT LÁ GAI CỦA LÝ SƠN Ở QUẢNG NGÃI THÌ PHẢI NÓI LÀ KHÁ ĐẶC BIỆT. Chi tiết »