Homestay Sơn Cử

Địa chỉ: Lý Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam. Homestay Sơn Cử có 03 phòng, có điều hòa. Liên hệ: Email: hssoncu@gmail.com  Điện thoại: 01284681668