CA NÔ THANH LIÊM

Ca nô chạy tuyến Lý Sơn – Đảo bé và ngược lại

  • CA NÔ 36 GHẾ

    Chở khách hợp đồng từ Lý Sơn đến Đảo Bé , khứ hồi trong ngày. Giá hợp đồng là 2,400,000 VNĐ (hai triệu bốn trăm ngàn)

    Chỉ từ 2,400,000 VNĐ/chuyến khứ hồi
  • CA NÔ 23 GHẾ

    Chở khách hợp đồng từ Lý Sơn đến Đảo Bé , khứ hồi trong ngày. Giá hợp đồng là 1,600,00 VNĐ (một triệu sáu trăm ngàn)

    Chỉ từ 1,600,000 VNĐ/chuyến khứ hồi